Privacy Statement

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, prospects en partners. Dit doen wij om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via de contactpagina.

 

Websitebezoek

Over het algemeen kan onze website worden bezocht zonder dat er persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelen wij wel automatisch niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van onze website via Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan we je persoonlijke gegevens die je vrijwillig achterlaat op onze website van jou en/of je organisatie. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is. Wanneer je een contactformulier invult, je registreert voor onze mailing en/of een overeenkomst aangaat met ons, vragen wij je om persoonlijke en bedrijfsgegevens in te vullen. Hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Geslacht
 • Bedrijf, Functie
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag)
 • Indien je een overeenkomst aangaat met ons, registreren wij je factuur- en betaalgegevens.

 

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens, om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Bijvoorbeeld voor het versturen van (gepersonaliseerde) e-mailings waarvan wij denken dat het relevant voor je is. Wij gebruiken je gegevens om je te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door ons en onze partners, en om je belangrijke uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan onderzoeken of evenementen met betrekking tot ons producten- en dienstenaanbod.

 

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en), waaronder facturatie (zie rechtsgrond 1)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie- , bewaar- en belastingplicht). (zie rechtsgrond 2)
 • Om met je te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, post, e-mail, social, website, binnen onze software) vanuit zowel een service- als marketingoogpunt. (zie rechtsgronden 1 en 3)
 • Om de inhoud van onze communicatie met jou aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe en/of aanvullende producten en/of diensten of de voor jou meest relevante advertentie te kunnen laten zien. (zie rechtsgrond 3)
 • Om je te kunnen helpen met (support-) vragen. (zie rechtsgrond 1)
 • Om onze software en dienstverlening te verbeteren. (zie rechtsgrond 3)

 

 

Rechtsgronden van de verwerkingen

De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:

 1. Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met jou (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 2. Wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG)
 3. Gerechtvaardigde (marketing-) belangen van Spotler (artikel 6 lid 1sub f AVG).

 

 

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht.

 

Gegevens binnen de EER

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

 

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking,

 

Informatie en inzage

Je hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. We vertellen je daarbij graag hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 

Rectificatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 

Vergetelheid

Je hebt het recht om aan ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we je persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

 

Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 13 april 2018.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

info@meer-tijd.nl of +31 172 76 09 54

Heb jij een uitdaging?
Bespreek jouw uitdaging tijdens een gratis kennismakingsgesprek en wij denken met je mee naar een passende oplossing
Neem contact op
without
https://www.meer-tijd.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.meer-tijd.nl//
#000000
style1
paged
Laadt bericht..
/var/web/site/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.meer-tijd.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Vul hier je e-mailadres in
off
off