Effectieve marketing

Wij voorzien je graag van een handige koppeling, applicatie of (intern) systeem die volledig aan jouw wensen voldoet. Maar daarmee heb je nog geen bezoekers, fans en hordes trouwe klanten…

Die krijg je alleen door een optimale inzet van al je marketingactiviteiten, gebaseerd op een goede en doordachte strategie. Gelukkig zijn wij niet alleen sterk in applicaties maar ook in marketing. En zo’n strategie kunnen wij ontwikkelen zodat je ook echt meer tijd overhoudt om te kunnen doen waar jij goed in bent.

``Zorg dat je opvalt in de massa met jouw marketinguitingen.``

De stappen naar succes

Om succesvol te zijn als ondernemer en goede marketinguitingen te maken moet je weten wat er in de markt speelt, wat jouw strategie is en hoe je dit communiceert naar de doelgroep. Deze stappen naar succes hebben wij vertaald naar de marktsituatie-analyse, marketingstrategie, het communicatieplan en contentmarketing. 

Samen met jou doorlopen we deze element uit het marketingplan en zorgen we voor een unieke positionering en een ijzersterke aanpak. Dit doen we door middel van diverse brainstormsessie waarbij we elke stap uitdenken voor je.

 

Liever direct aan de slag?

Is je digitale strategie eenmaal bepaald, dan kunnen we meteen voor je aan de slag. Wij helpen je met: Search Engine Optimalisatie (SEO), Search Engine Advertising (SEA), E-mail marketing en Social Media Marketing. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het optimaliseren van webpagina’s, het opstarten van een advertising campagne, het inzetten van content marketing, plannen uitwerken voor e-mail marketing of de social media kanalen inrichten. Samen met jou zetten wij de lijnen uit zodat je met ons advies zelf de touwtjes in handen houdt.

 

De kracht van marketing

Onderschat de waarde van een gedegen marketingstrategie niet. Er zijn meer vissen in de vijver en je springt er niet zomaar bovenuit. De kansen liggen voor het oprapen in het digitale tijdperk, maar niet wanneer je een dertien in dozijn strategie hanteert. Laat ons je helpen om je de handvatten te geven richting een goede marketingstrategie en doordachte aanpak van aanvullende applicaties en/of systemen.

Waar wij goed in zijn

Marketing
90
Applicaties
90
Online
70
Maatwerk
85
Social
80
Onderhoud & support
60

Marketingpakketten

Kies jouw favoriete pakket

BASIS

weten waar je heen wilt
€495,- per pakket
 • Marktsituatie-analyse
 • Wat zijn de kansen & bedreigingen
 • Hoe kan ik hierop inspelen
 • Marketingstrategie
 • Wat wil ik bereiken
 • Wie is mijn doelgroep
 • Wat is mijn unieke waarde
 • + 2 sessies van 1.5 uur

COMPLEET | AANBEVOLEN

volledig plan
€995,- per pakket
 • Marktsituatie-analyse
 • Wat zijn de kansen & bedreigingen
 • Hoe kan ik hierop inspelen
 • Marketingstrategie
 • Wat wil ik bereiken
 • Wie is mijn doelgroep
 • Wat is mijn unieke waarde
 • Communicatieplan
 • Hoe kan ik mijn klanten bereiken
 • Welke kanalen ga ik inzetten
 • Welke boodschap ga ik communiceren
 • + 3 sessies van 1.5 uur

UITGEBREID

concreet aan de slag
€1495,- per pakket
 • Marktsituatie-analyse
 • Wat zijn de kansen & bedreigingen
 • Hoe kan ik hierop inspelen
 • Marketingstrategie
 • Wat wil ik bereiken
 • Wie is mijn doelgroep
 • Wat is mijn unieke waarde
 • Communicatieplan
 • Hoe kan ik mijn klanten bereiken
 • Welke kanalen ga ik inzetten
 • Welke boodschap ga ik communiceren
 • Contentmarketing
 • Opzetten contentkanalen
 • Maken van contentkalender
 • Inrichten meetinstrumenten
 • + 4 sessies van 1.5 uur

Marktsituatie-analyse

Als ondernemer heb je unieke kwaliteiten en grote dromen. Een duurzame samenwerking start met een goede kennismaking. Wij bedenken en ontwikkelen niet wat je vraagt, maar wat je daadwerkelijk nodig hebt. En dat is klantgerichtheid en luisteren naar de ondernemer, want uiteindelijk wil je marketingplannen en applicaties die echt wat opleveren. Daarom gaan we eerst goed aan tafel zitten om jou als ondernemer te leren kennen.

 

Wat en waarom een marktsituatie-analyse?

Pas als je exact weet wat er in de markt speelt en in welke situatie jouw onderneming zich bevindt kunnen we marketing toepassen met daadwerkelijk resultaat. De situatieanalyse is een goede manier voor jou om op de hoogte te zijn en blijven van de ontwikkelingen in de markt. Hierdoor ben je in staat om snel in te spelen op de veranderingen in de markt. En dat is wat wij voor je gaan regelen. De uitkomst van de marktsituatie-analyse dient dan ook als input voor de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats). Het is de start van jouw digitale strategische beleid, oftewel; de situatieanalyse is de basis van onze samenwerking.

``Bepalen van de uitgangsposities, analyseren van de sterktes en zwaktes en het identificeren van kansen en bedreigingen in de operationele markt.``

Waaruit bestaat een marktsituatie-analyse?

In dit eerste deel wordt inzicht verkregen in de operationele markt. Dit zal bestaan uit het uitschrijven van de mogelijkheden in de markt. Hieruit identificeren wij de kansen en bedreigingen in jouw speelveld. Zaken als wat gebeurt er om ons heen en wat gaat er gebeuren in de toekomst? Daarna brengen wij jouw onderneming in kaart met de belangrijkste randzaken zodat we jouw sterktes en zwaktes analyseren. Wanneer deze in een SWOT-analyse tegenover elkaar worden gezet confronteren we jouw organisatie met de markt en bepalen we een uitgangspunt.

 

Deel 1 externe analyse:  de markt

Het identificeren van externe kansen en bedreigingen vanuit de markt is een belangrijk startpunt van de analyse. Wat is het perspectief van de markt, wat zijn de huidige trends en hoe vormen deze kansen en bedreigingen. Hoe groot is de marktvraag en wat bieden concurrenten aan. Samen brengen we de omgeving in kaart voor een goed uitgangspunt.

 

Deel 2 interne analyse: jouw bedrijf

Nadat het externe gedeelte helder is kijken we naar jouw onderneming. Wat zijn de kwaliteiten en ambities? Waar ligt jouw kracht en welk probleem wil je oplossen voor jouw klanten? En wat zijn eventuele zwaktes die daarin overbrugt moeten worden? Pas wanneer je je eigen onderneming volledig in kaart hebt gebracht kun je jezelf goed in de markt zetten.

 

Deel 3 marktfit: SWOT-analyse

De belangrijkste externe kansen en bedreigingen tegenover de interne sterktes en zwaktes plaatsen. Op welke sterktes zet je in? Hoe kun je je zwaktes overbruggen? Hoe kun je het beste de kansen benutten en hoe ga je je vanuit de bedreigingen onderscheiden van de concurrentie? De SWOT-analyse is de kern van jouw marktsituatie-analyse en geeft je het startpunt voor de marketingstrategie.

Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend de mogelijkheden aan voor jouw marketing

Marketingstrategie

Steeds meer digitaliseert, ook in jouw organisatie. Hoe bouw je een digitale relatie met je doelgroep op én hoe onderhoud je die? Zoals gezegd; wij voorzien je graag van een handige koppeling, applicatie of automatisering die volledig aan je wensen voldoet. Maar daarmee heb je nog geen bezoekers, fans en hordes trouwe klanten…

 

Welke strategische beslissingen?

Wanneer de kansen in de markt bekend zijn door de marktsituatie-analyse, of je zelf al goed zicht hebt op deze punten, kan de visie op de toekomst gecreëerd worden. Deze bestaat uit: 1) de propositie-bepaling met een duidelijke missie en visie, 2) uitschrijven van diverse marketingdoelstellingen en 3) het omschrijven van de doelgroep.

Na de marktsituatie-analyse kan het echte werk beginnen. De strategische issues van de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats) zijn bekend. Oftewel, we weten waar de verbeteringen liggen betreft de aansluiting met je markt. De marketingstrategie gaat die positieve issues uitbouwen of versterken en de negatieve issues afzwakken.

``Oplossing bieden voor probleemgebieden met onder andere; een unieke propositie, doelstellingen en doelgroepbepaling.``

Propositie: vind jouw unieke positie in de markt

De basis hiervan is een solide positie in de markt die volledig aansluit. Hiervoor gebruiken we, afhankelijk van jouw situatie, verschillende technieken zoals: Ansoff Matrix, Treacy & Wiersema, SDP-model en het Waarde Propositie Canvas. Na het in kaart brengen van deze strategische opties bepalen we de onderscheidende positie in de markt door alle elementen van de missie uit te schrijven, een visie te formuleren en vanuit al het bovenstaande een overkoepelende nieuwe propositie tot stand te brengen.

 

Doelstellingen: Formuleer jouw grote dromen

Om de strategie vorm te geven hebben we doelstellingen nodig. Niet zomaar een doelstelling. Jouw grote dromen in een korte- en langetermijndoelstelling volgens de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden). Wat wil je bereiken, waarom wil je dit bereiken en hoe ga je dit doen? Samen creëren we een duidelijk eindresultaat en actieplan waarmee je aan de slag kunt.

 

Doelgroepbepaling: Leer je ideale klant kennen

En als laatste onderwerp in de marketingstrategie: wie wil je bereiken? We gaan jouw doelgroep segmenteren en per subdoelgroep volledig in kaart brengen. Welke behoefte en interesses zijn er, wat zijn eventuele barrières in het aankoopproces, welke beslissingscriteria spelen een rol en waar begeeft jouw klant zich online? Dit doen we onder andere met de ‘5 rings of insight’ voor het ontwikkelen van een doelgroepomschrijving, oftewel buyer persona.

Communicatieplan

Wat staat er in een communicatieplan en waarom zou elke onderneming er een moeten hebben? Een communicatieplan beschrijft hoe je jouw boodschap bij de gewenste klant krijgt, met als doel zoveel mogelijk verkopen. Op basis van de marketingstrategie kan een communicatieplan ontwikkeld worden waarmee je daadwerkelijk jouw klanten gaat bereiken.

 

Hoe komt het tot stand

Als eerste gaan we de marketingmix samenstellen. Welke marketinginstrumenten zet je in? Daarna bepalen we de customer journey: welke route bewandelen jouw klanten van eerste behoefte tot uiteindelijke aankoop? Op basis van de customer journey brengen we de interacties in kaart zodat je weet wanneer je jouw klanten moet bereiken. Uiteindelijk weet je exact welke boodschap t je via welke kanalen gaat communiceren en hoe je jouw klant over die streep trekt zodat ze bij jou kopen.

``Bepalen van de marketingmix, uitdenken van customer journey en invulling geven aan interacties.``

Marketingmix met de 4C’s

De marketingmix wordt bepaald aan de hand van de vernieuwde 4C’s: Customer Solutions, Cost to satisfy, Convenience to buy en Communication. Deze 4C’s hebben een klantgerichte benadering, waarbij wordt uitgegaan van het gezichtsveld van de klant in plaats van de organisatie. Customer Solutions: Welke problemen lost het product of de dienst op voor de klant? Om je product goed in de markt te zetten dienen we dus achter het probleem (behoefte) van de doelgroep te komen. Cost to satisfy: Dit betekent dat we in zijn geheel onder de loep moet nemen, hoe de consument tegen de prijs aankijkt en welke andere elementen zoals tijd, parkeerkosten of dergelijke drempels kunnen zijn. Convenience to buy: De consument van tegenwoordig wilt gemak. Hoeveel moeite moet een klant doen om bij jou een product of dienst aan te schaffen? Communication: van push- naar pull marketing, oftewel luisteren naar de klant en de conversatie aangaan. Hoe kun je dit het beste aanpakken?

 

Wat is een customer journey?

Als je wilt weten hoe je je klant het best bedient en hoe marketing hieraan kan bijdragen, dan heb je een duidelijk beeld nodig van de fases van het koop- en klantproces. De klantreis start wanneer een potentiële klant voor het eerst in aanraking komt met jouw product of dienst. Voordat je doelgroep tot aankoop overgaat zijn er verschillende fases die zij doorloopt, dit wordt ook wel de customer journey genoemd.

 

Customer journey mapping: benut de interacties

De customer journey geeft tevens een beeld welke contactmomenten bepalend zijn voor jouw klant. Wanneer je op deze momenten inspeelt kun je je onderscheiden van de concurrentie. Het in kaart brengen van dergelijke interacties wordt ook wel customer journey mapping genoemd. Een customer journey map maakt inzichtelijk waar mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de klantbeleving. Na het inzichtelijk maken van de marketingmix, customer journey en customer journey mapping heb je alle informatie voorhanden om potentiële klanten vanaf de eerste oriënterende fase naar jouw onderneming te bewegen.

Content marketing

Content marketing is het maken, aanbieden en verspreiden van informatie die aansluit op een vooraf geïdentificeerde behoefte om zo nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken. Klanten binden doe je met content en organisatie die dit ten volle benutten winnen ten opzichte van hun concurrenten. Dit betekent dus het zorgen voor de juiste informatie, voor het juiste publiek, op de juiste plaats, op het juiste moment. En daar helpen wij graag mee.

 

De kracht van content

Consumenten zijn actief op zoek naar goede informatie. Kwaliteit vereist een professionele aanpak; content marketing dus. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden over je aanpak. Hoe krijg je inzicht in de behoefte van je klanten? En hoe bereik je ze? Goede content is informatie die de klant echt helpt. In het juiste format, via het juiste kanaal, op het juiste moment. Content die zorgt voor communicatie. Tussen klanten en tussen klant en organisatie. Dat is content marketing en de kracht van content.

``Ontwikkelen van content formule met rubrieken, kanalen, doelen en concrete contentkalender voor verspreiding van marketingstrategie.``

Waar begin je?

Vanuit de marktsituatie-analyse, de marketingstrategie en het communicatieplan volgt de input voor de content marketing. Je moet immers weten wat er in de markt gebeurd, waar je doelgroep zich bevindt en hoe je deze wilt bereiken. Daarna zijn we klaar om de vruchten te plukken met gerichte content marketing. 

Als eerste gaan we vaststellen hoe je wilt overkomen op basis van de tone of voice en redactionele pijlers waarna we de boodschap kunnen onderverdelen in rubrieken. Dit zijn overkoepelende onderwerpen zoals nieuws of succesverhalen waaronder je diverse soorten content kunt ontwikkelen. Op deze manier weet je wat je wilt gaan vertellen, in welke formule je dit gaat overbrengen en onder welke paraplutermen jouw boodschap valt.

 

De juiste content kanalen en doelen

Dan komt de volgende uitdaging. Welke boodschap ga je via welk kanaal communiceren? Zo plaats je een inhoudelijke blog eerder op je website en verspreid je nieuws via social media, of kun je sommige boodschappen over meerdere kanalen communiceren? Dit komt ter sprake tijdens het indelen van de content kanalen. Vergeet hierbij ook het doel van je content niet. Wil je bijvoorbeeld betrokkenheid stimuleren of het verkeer naar de website opschroeven? Ook dit is een belangrijke overweging in je keuze per kanaal.

 

Tijd voor de content kalender

Je weet wat je wilt communiceren, in welke formule, via welke kanalen en met wel doel. Alleen weet je nog niet wanneer welke boodschap naar buiten gaat. In de content kalender komen al deze zaken samen en geven we je een helder overzicht waarmee je aan de slag kunt. Jouw content kalender wordt de houvast voor al jouw communicatie en door bovenstaande stappen weet je per week exact wat je je klanten gaat vertellen.

Aanvullende modules

Meer behoefte aan begeleiding? Graag direct concrete stappen maken? Of liever werkzaamheden uitbesteden? Als aanvulling op de marketingpakketten kunnen er aanvullende modules aangeschaft worden om zo snel mogelijk resultaat te bereiken. Zo kunnen we aan de slag met de organische vindbaarheid binnen Google (SEO) of via advertenties op Google zorgen dat je direct gevonden wordt (SEA). Jouw klanten direct benaderen met een gedegen e-mailcampagne (E-mail marketing) of via social media de naamsbekendheid vergroten (Social Media Marketing). Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

 

Search Engine Optimalisatie (SEO)

Door middel van een zoekwoordanalyse bekijken we waar jouw doelgroep op zoekt als ze behoefte hebben aan jouw product of dienst. Wanneer we weten waar de kansen liggen stellen we een URL-advies op. Welke pagina’s met welke naamgeving heb je nodig voor jouw zoekmachine optimalisatie? Uiteraard ben je er nog niet wanneer men jouw website weet te vinden, je wilt dat deze ook converteert. Oftewel, leads binnenhaalt. Daarom ontvang je van ons een advies over de inrichting van je landingspagina’s met een duidelijke nulmeting. Hoeveel verkeer komt er momenteel binnen via organische zoekresultaten en hoeveel bezoekers kun je erbij verwachten door de zoekmachine optimalisatie? In overleg bepalen we of je zelf de teksten gaat schrijven of dit graag door ons laat doen, waarna jouw pagina’s live kunnen en het wachten is op het eerste rapportage moment. Uiteraard begeleiden we je ook daarna om de maandelijkse voortgang te meten en advies te geven over verdere optimalisatie voor jouw vindbaarheid binnen Google.

 

Search Engine Advertising (SEA)

Naast een SEO traject ook graag adverteren in Google? Of liever direct resultaat en enkel een Adwords campagne? Beide is mogelijk. Samen bepalen we jouw doelstellingen en bekijken we de mogelijkheden. Gericht op jouw wensen wordt er een campagne opgestart met aansluitende advertentiegroepen. Tevens bekijken we welke landingspagina’s er gebruikt gaan worden en geven wij advies om deze customer journey optimaal in te richten. Ook hier begeleiden we je richting jouw conversies met diverse meetmomenten, monitoring en aansturing van de campagne.

 

E-mail Marketing

Een groot klantenbestand maar geen e-mail marketing strategie? Zonde. Wij helpen je jouw adressenbestand in kaart te brengen, adviseren je over de mogelijkheden qua e-mail marketing software en begeleiden je in dit volledige traject. Welke content wil je delen met jouw doelgroep? Welke doelstelling wil je hiermee behalen? En hoe vaak ga je dit doen? Zomaar wat vragen die je in de praktijk waarschijnlijk hebben tegen gehouden om deze stap te nemen. E-mail marketing is een mooie manier om jouw huidige klanten daadwerkelijk aan je te binden en deze band goed te onderhouden.

 

Social Media Marketing

De kans is groot dat je met jouw onderneming al social media kanalen bezit. Welke kanalen heb je? Op welke manier worden deze gebruikt en welke kansen heb je nog niet benut? We geven advies in de platformen, welke sluiten goed aan bij jouw doelgroep en waar ga je met name op inzetten. Daarnaast bepalen we een volledige contentstructuur om met regelmaat interessante informatie te delen met jouw doelgroep. En niet zomaar informatie, maar nuttige informatie die een meerwaarde heeft en bijdraagt aan jouw naamsbekendheid en aanzet tot kopen. Vanuit deze gedachten begeleiden we je bij het beheren en aansturen van jouw social media marketing en zorgen we met analyse en advies voor een optimaal resultaat.

Liever een applicatie?

Een boekingssysteem, automatische facturatie of een goede koppeling met de verzendpartij van jouw webshop: applicaties maken het leven een stuk makkelijker. Naast het uitstippelen van een goede marketingstrategie voor de inzet van online marketing zijn wij gelukkig goed in technologie.

Of het nu gaat om het bouwen van maatwerk applicaties, het koppelen van systemen of automatisering. Wij besparen jouw onderneming geld, moeite, maar vooral heel veel tijd. Wij laten dan ook zien waar voor jou de winst te behalen valt.

 

Klik hier voor meer informatie

Heb jij een uitdaging?
Bespreek jouw uitdaging tijdens een gratis kennismakingsgesprek en wij denken met je mee naar een passende oplossing
Neem contact op

Marketing trends

Lees onze actuele blogs

without
https://www.meer-tijd.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.meer-tijd.nl//
#000000
style1
paged
Laadt bericht..
/home/website/domains/meer-tijd.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.meer-tijd.nl/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Vul hier je e-mailadres in
off
off